Temperatur reguleringIlt regulering
Aktuel kedel temp.64.9°C Aktuel ilt15.7%
Ønsket kedel temp.65.0°C Ønsket ilt20.9%
Difference0.1°C Difference5.2%
Difference sum35.5°C Difference sum0.0%
Gain P2.5 Gain P5.0
Gain I0.50 Gain I0.20
Effekt bidrag P0% Luftændring P0.0%
Effekt bidrag I18% Luftændring I0.0%
Samlet effekt18% Total ændring0.0%
Max. ændring0.0%
Temperatur aktuelle dataIlt aktuelle data
Aktuel effekt2.0kWKorr. brændsel lav100.00%
Korr. brændsel midt100.00%
Korr. brændsel høj100.00%
VVB regulering
Aktuel kedel temperatur64.9°C
Ønsket kedel temperatur65°C
Difference0.1°C
Difference sum0.0°C
Gain P0.0
Gain I0.00
Effekt bidrag P0%
Effekt bidrag I0%
Samlet effekt0%
 
23/08-2016 10:43:48

Forklaring

Temperatur regulering og VVB regulering

 • Difference: Ønsket minus aktuel kedeltemperatur
 • Difference sum: Opsummering (integrering) af differencen over tid
 • Gain P: Forstærkningsfaktor for difference
 • Gain I: Forstærkningsfaktor for difference sum
 • Effekt bidrag P: Bidrag til fyrets effekt stammende fra forskellen mellem ønsket kedeltemperatur og aktuel kedeltemperatur. Beregnes som difference multipliceret med Gain P
 • Effekt bidrag I: Bidrag til fyrets effekt stammende fra den opsummerede forskel mellem ønsket og aktuel kedeltemperatur. Beregnes som difference sum multipliceret med Gain I
 • Samlet effekt: Summen af Effekt bidrag P og Effekt bidrag I. Kan overstige 100% men fyrets effekt er naturligvis begrænset til 100%.
 • Ilt regulering

 • Difference: Ønsket minus aktuel ilt indhold i røggassen
 • Difference sum: Opsummering (integrering) af differencen over tid
 • Gain P: Forstærkningsfaktor for difference
 • Gain I: Forstærkningsfaktor for difference sum
 • Luft ændring P: Bidrag til ændring af blæserhastighed stammende fra forskellen mellem ønsket og aktuel iltindhold. Beregnes som difference multipliceret med Gain P
 • Luft ændring I: Bidrag til ændring af blæserhastighed stammende fra den opsummerede forskel mellem ønsket og aktuel iltindhold. Beregnes som difference sum multipliceret med Gain I
 • Total ændring: Summen af Effekt bidrag P og Effekt bidrag I. Kan overstige 100% men ændring af blæserhastighed er begrænset af setup parametre i menu O2 styring.
 • Max. ændring: Største tilladte ændring af blæserhastigheden (stammer fra setup data i menuen O2 styring)