Temperatur reguleringIlt regulering
Aktuel kedel temp.30.7°C Aktuel ilt18.7%
Ønsket kedel temp.66.0°C Ønsket ilt20.9%
Difference35.3°C Difference2.2%
Difference sum218.9°C Difference sum0.0%
Gain P0.0 Gain P5.0
Gain I0.00 Gain I0.20
Effekt bidrag P0% Luftændring P0.0%
Effekt bidrag I0% Luftændring I0.0%
Samlet effekt0% Total ændring0.0%
Max. ændring0.0%
Temperatur aktuelle dataIlt aktuelle data
Aktuel effekt6.7kWKorr. brændsel lav100.00%
Korr. brændsel midt100.00%
Korr. brændsel høj100.00%
VVB regulering
Aktuel kedel temperatur30.7°C
Ønsket kedel temperatur66°C
Difference35.3°C
Difference sum0.0°C
Gain P0.0
Gain I0.00
Effekt bidrag P0%
Effekt bidrag I0%
Samlet effekt0%
 
23/04-2020 06:53:06

Forklaring

Temperatur regulering og VVB regulering

 • Difference: Ønsket minus aktuel kedeltemperatur
 • Difference sum: Opsummering (integrering) af differencen over tid
 • Gain P: Forstærkningsfaktor for difference
 • Gain I: Forstærkningsfaktor for difference sum
 • Effekt bidrag P: Bidrag til fyrets effekt stammende fra forskellen mellem ønsket kedeltemperatur og aktuel kedeltemperatur. Beregnes som difference multipliceret med Gain P
 • Effekt bidrag I: Bidrag til fyrets effekt stammende fra den opsummerede forskel mellem ønsket og aktuel kedeltemperatur. Beregnes som difference sum multipliceret med Gain I
 • Samlet effekt: Summen af Effekt bidrag P og Effekt bidrag I. Kan overstige 100% men fyrets effekt er naturligvis begrænset til 100%.
 • Ilt regulering

 • Difference: Ønsket minus aktuel ilt indhold i røggassen
 • Difference sum: Opsummering (integrering) af differencen over tid
 • Gain P: Forstærkningsfaktor for difference
 • Gain I: Forstærkningsfaktor for difference sum
 • Luft ændring P: Bidrag til ændring af blæserhastighed stammende fra forskellen mellem ønsket og aktuel iltindhold. Beregnes som difference multipliceret med Gain P
 • Luft ændring I: Bidrag til ændring af blæserhastighed stammende fra den opsummerede forskel mellem ønsket og aktuel iltindhold. Beregnes som difference sum multipliceret med Gain I
 • Total ændring: Summen af Effekt bidrag P og Effekt bidrag I. Kan overstige 100% men ændring af blæserhastighed er begrænset af setup parametre i menu O2 styring.
 • Max. ændring: Største tilladte ændring af blæserhastigheden (stammer fra setup data i menuen O2 styring)