Temperatur reguleringIlt regulering
Aktuel kedel temp.62.1°C Aktuel ilt17.0%
Ønsket kedel temp.65.0°C Ønsket ilt15.3%
Difference2.9°C Difference-1.7%
Difference sum140.6°C Difference sum-500.0%
Gain P1.5 Gain P5.0
Gain I0.10 Gain I0.20
Effekt bidrag P4% Luftændring P-8.5%
Effekt bidrag I14% Luftændring I-100.0%
Samlet effekt18% Total ændring-108.5%
Max. ændring12.0%
Temperatur aktuelle dataIlt aktuelle data
Aktuel effekt2.9kWKorr. brændsel lav125.32%
Korr. brændsel midt124.53%
Korr. brændsel høj101.09%
VVB regulering
Aktuel kedel temperatur62.1°C
Ønsket kedel temperatur65°C
Difference2.9°C
Difference sum0.0°C
Gain P0.0
Gain I0.00
Effekt bidrag P0%
Effekt bidrag I0%
Samlet effekt0%
 
21/06-2018 06:39:42

Forklaring

Temperatur regulering og VVB regulering

 • Difference: Ønsket minus aktuel kedeltemperatur
 • Difference sum: Opsummering (integrering) af differencen over tid
 • Gain P: Forstærkningsfaktor for difference
 • Gain I: Forstærkningsfaktor for difference sum
 • Effekt bidrag P: Bidrag til fyrets effekt stammende fra forskellen mellem ønsket kedeltemperatur og aktuel kedeltemperatur. Beregnes som difference multipliceret med Gain P
 • Effekt bidrag I: Bidrag til fyrets effekt stammende fra den opsummerede forskel mellem ønsket og aktuel kedeltemperatur. Beregnes som difference sum multipliceret med Gain I
 • Samlet effekt: Summen af Effekt bidrag P og Effekt bidrag I. Kan overstige 100% men fyrets effekt er naturligvis begrænset til 100%.
 • Ilt regulering

 • Difference: Ønsket minus aktuel ilt indhold i røggassen
 • Difference sum: Opsummering (integrering) af differencen over tid
 • Gain P: Forstærkningsfaktor for difference
 • Gain I: Forstærkningsfaktor for difference sum
 • Luft ændring P: Bidrag til ændring af blæserhastighed stammende fra forskellen mellem ønsket og aktuel iltindhold. Beregnes som difference multipliceret med Gain P
 • Luft ændring I: Bidrag til ændring af blæserhastighed stammende fra den opsummerede forskel mellem ønsket og aktuel iltindhold. Beregnes som difference sum multipliceret med Gain I
 • Total ændring: Summen af Effekt bidrag P og Effekt bidrag I. Kan overstige 100% men ændring af blæserhastighed er begrænset af setup parametre i menu O2 styring.
 • Max. ændring: Største tilladte ændring af blæserhastigheden (stammer fra setup data i menuen O2 styring)