Temperatur reguleringIlt regulering
Aktuel kedel temp.64.0°C Aktuel ilt13.5%
Ønsket kedel temp.65.0°C Ønsket ilt14.4%
Difference1.0°C Difference0.9%
Difference sum260.3°C Difference sum370.6%
Gain P2.0 Gain P5.0
Gain I0.20 Gain I0.20
Effekt bidrag P2% Luftændring P4.5%
Effekt bidrag I52% Luftændring I74.1%
Samlet effekt54% Total ændring78.6%
Max. ændring20.0%
Temperatur aktuelle dataIlt aktuelle data
Aktuel effekt8.6kWKorr. brændsel lav90.00%
Korr. brændsel midt81.39%
Korr. brændsel høj94.45%
VVB regulering
Aktuel kedel temperatur64.0°C
Ønsket kedel temperatur65°C
Difference1.0°C
Difference sum0.0°C
Gain P0.0
Gain I0.00
Effekt bidrag P0%
Effekt bidrag I0%
Samlet effekt0%
 
24/11-2017 08:30:44

Forklaring

Temperatur regulering og VVB regulering

 • Difference: Ønsket minus aktuel kedeltemperatur
 • Difference sum: Opsummering (integrering) af differencen over tid
 • Gain P: Forstærkningsfaktor for difference
 • Gain I: Forstærkningsfaktor for difference sum
 • Effekt bidrag P: Bidrag til fyrets effekt stammende fra forskellen mellem ønsket kedeltemperatur og aktuel kedeltemperatur. Beregnes som difference multipliceret med Gain P
 • Effekt bidrag I: Bidrag til fyrets effekt stammende fra den opsummerede forskel mellem ønsket og aktuel kedeltemperatur. Beregnes som difference sum multipliceret med Gain I
 • Samlet effekt: Summen af Effekt bidrag P og Effekt bidrag I. Kan overstige 100% men fyrets effekt er naturligvis begrænset til 100%.
 • Ilt regulering

 • Difference: Ønsket minus aktuel ilt indhold i røggassen
 • Difference sum: Opsummering (integrering) af differencen over tid
 • Gain P: Forstærkningsfaktor for difference
 • Gain I: Forstærkningsfaktor for difference sum
 • Luft ændring P: Bidrag til ændring af blæserhastighed stammende fra forskellen mellem ønsket og aktuel iltindhold. Beregnes som difference multipliceret med Gain P
 • Luft ændring I: Bidrag til ændring af blæserhastighed stammende fra den opsummerede forskel mellem ønsket og aktuel iltindhold. Beregnes som difference sum multipliceret med Gain I
 • Total ændring: Summen af Effekt bidrag P og Effekt bidrag I. Kan overstige 100% men ændring af blæserhastighed er begrænset af setup parametre i menu O2 styring.
 • Max. ændring: Største tilladte ændring af blæserhastigheden (stammer fra setup data i menuen O2 styring)